Dokumenty na stiahnutie

Predné brzdové svetlo

PDF | 2,3 Mb

Prehľad predných brzdových svetiel krátka verzia

PDF | 1,9 Mb

Dokument BIRVp k terénnej štúdií

PDF | 1,9 Mb

Dokument laboratórnej štúdie

PDF | 2,4 Mb

Znalecký posudok z pohľadu havarijnej analýzy

PDF | 0,25 Mb

Vyhlásenie Dr. Dietera-L. Koch, MdEP na 25.9.2018

PDF | 0,35 Mb

Správa EP EÚ (2017/2085 (INI))

PDF | 2,9 Mb

Dokument komplexného prehľadu

Tlačové správy

PDF | 1,9 Mb

Infolist č.37/2018 – Dr. Dieter L. Koch, europoslanec od 1. októbra 2018, 17. ročník

PDF | 0,32 Mb

Predné brzdové svetlo – prezentácia v Bruseli

PDF | 2,1 Mb

Infolist č.40/2014 – Dr. Dieter L. Koch, europoslanec od 6. októbra 2014, 13. ročník


Možné aplikácie
predného brzdového svetla v reálnej premávke*

Máte nejaké otázky týkajúce sa predného brzdového svetla?Kontaktujte nás.