O prednom brzdovom svetle

Míľniky

a prvá prezentácia v profesionálnom svete

2021

December

Publikovanie odborného posudku z pohľadu analýzy nehôd, ktorý podporuje myšlienku predného brzdového svetla – najmä pokiaľ ide o nehody cyklistov s protiidúcimi a odbočujúcimi vozidlami vľavo.

2020

November

Parlamentná webová konferencia

spolu so Svenom Schulzem, europoslancom a podpredsedom vo Výbore pre dopravu Európskeho parlamentu (TRAN), ako patrón. Boli prezentované nové výsledky a pozitívne aspekty predného brzdového svetla v určitých situáciách nehôd z pohľadu profesionálnej analýzy nehôd. Taktiež úvod do pripravovaného veľkého poľného pokusu v rámci mesta Bratislava, plánovaného na rok 2021.

Február

Brusel

Stretnutie so zástupcami Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Európskeho hospodárskeho senátu – prezentácia pripravovaných projektov na testovanie Predných brzdových svetiel v reálnej premávke v SR a DE, príprava ďalších podkladov pre vedecké štúdie a legislatívu.

Bratislava

Príprava projektu Predné brzdové svetlo a jeho testovanie v reálnej premávke, za účasti všetkých partnerov a predstaviteľov vlády SR. Predpokladaný začiatok projektu – prvý polrok 2021, v spolupráci slovenských a zahraničných univerzít na projekte.

2019

Október

Úspešná prezentácia myšlienky predných brzdových svetiel Európskej asociácii pre výskum a analýzu nehôd EVU na 28. konferencii EVU v Barcelone.

Júl

„FEVR podporuje všetky opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu počtu úmrtí a ťažkých úrazov v cestnej premávke. Existuje veľa dobrých a cenovo dostupných iniciatív týkajúcich sa ľudského správania, infraštruktúry a presadzovania práva, ale aj technických inovácií v automobilovom sektore. Napriek diskusii som presvedčený, že myšlienka predného brzdového svetla pozitívne prispeje k bezpečnosti premávky.“

Jeannot Mersch, prezident FEVR

Apríl

Prezentácia myšlienky predného brzdového svetla a výsledkov vedeckého výskumu na Ekonomických rozhovoroch Bratislava „Mobilita budúcnosti“ Európskym hospodárskym senátom pod záštitou Ing. Peter Pellegrini, predseda vlády SR, s príspevkami zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR a Európskeho parlamentu.

2018

September

Parlamentné pracovné raňajky v Bruseli na tému Predné brzdové svetlo pod záštitou Dr. Dietera-L. Koch, europoslanec, so zástupcami Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ako aj z iných inštitúcií v oblasti bezpečnosti dopravy, ako sú VOD (Road Accidents Victims Aid Germany) a ETSC (Európska rada pre bezpečnosť dopravy)

Jún

Diskusia s Dipl.-Ing. Hans Peter David, DEKRA Dresden e. V., okrem iného o ďalšom objasnení možnosti typového schválenia v kontexte EÚ a odporúčaných úrovniach osvetlenia

Vypracovanie stanoviska na tému „Zníženie stresu v cestnej premávke“ zavedením predného brzdového svetla (Prof Dr. Konrad Reschke, Univerzita v Lipsku)

Máj

Publikácia „Terénnej štúdie na testovanie predného brzdového svetla“

Apríl

List predstavenstva BIRVp komisárovi EÚ V. Bulcovi, ktorý predstavuje myšlienku predného brzdového svetla spolu s výsledkami štúdií vykonaných s odkazom na správu Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy zo 14. novembra 2017 o záchrane životov: Viac Bezpečnosť vozidiel v EÚ (2017/2085 (INI)) so žiadosťou o zváženie tejto otázky v pripravovanej zmene nariadenia o všeobecnej bezpečnosti (ES) č.

Stretnutie s profesorom Kurtom Bodewigom, bývalým spolkovým ministrom dopravy a prezidentom nemeckej dopravnej hliadky, s cieľom predstaviť myšlienku predného brzdového svetla

Marec

Ukončenie stručného prehľadu literatúry a empirickej štúdie o psychologickom účinku zelenej farby ako cieľovej signálnej farby (R. Banse, Keidel a M. Monzel)

Podrobné písomné stanovisko k teoretickej úvahe o potenciáli zníženia poškodenia krčnej miechy / centrálneho nervového systému pri dopravných kolíziách predným brzdovým svetlom (W. Hell, pozri prílohu B)

Február

Stretnutie s Dr. Dieter-L. Koch, poslanec EP, za podrobnejšie vymedzenie kritérií nákladov a prínosov v súvislosti so správou Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy zo 14. novembra 2017 o záchrane životov: zvyšovaní bezpečnosti vozidiel v EÚ (2017/2085 (INI)) vrátane rád o legislatívnych príležitostiach

Vývoj a dokončenie katalógu možných situácií použitia predných brzdových svetiel v spolupráci s Dr. Birgit Kollbach, dopravnou psychologičkou a inštruktorkou jazdy na DEKRA Akademie Berlin, ako aj s Dr. Bernhardom F. Reiterom, konzultantom pre bezpečnosť cestnej premávky

Január

Záverečná správa „Terénna štúdia na testovanie predného brzdového svetla na letisku Tegel“ (R. Banse, K. Keidel, M. Monzel, B. Kirschbaum, W. Schubert)

Zverejnenie výsledkov laboratórnej štúdie „Potenciálne bezpečnostné účinky predného brzdového svetla pre motorové vozidlá“ v IET Intelligent Transport Systems (autor ako vyššie) http://ietdl.org/t/3GZs6

Stretnutie s Dipl. Do funkcie sa zapojil Ing. Jörg Ahlgrimm, prezident Európskej asociácie pre výskum a analýzu nehôd (EVU), predstavuje myšlienku a podporné rady o tom, ako by sa mohla propagovať na európskej úrovni

Stretnutie s Dr. med. Wolfram Hell, LMU Mníchov a prezident Spoločnosti GMTTB pre medicínsku a technickú traumatickú mechaniku e. V., aby sme prediskutovali výhody predného brzdového svetla v kontexte samotnej nehody

2017

November

Tlačové a informačné podujatie v TXL o výsledkoch terénnej štúdie pod záštitou Dr. Dietera-L. Koch, europoslanec

Máj – september

Implementácia „Terénneho testu na testovanie predného brzdového svetla na letisku Tegel“

Jún

Prezentácia výsledkov laboratórnej štúdie v Bruseli (Dr. Dieter-L. Koch, poslanec EP a pán Schmidt, Komisia EÚ)

Máj

Právny názor na možnosti implementácie predného brzdového svetla do zákona o evidencii vozidiel (Krautscheid a kol.)

Január

Záverečná správa o laboratórnom experimente (Petzoldt a kol.)

Zverejnenie výsledkov laboratórnej štúdie (T. Petzoldt, K. Schleinitz, Banse v časopise ZVS pre bezpečnosť premávky číslo 1/2017)

2016

December

Informačné podujatie na letisku Berlín-Tegel (TXL) na akvizíciu letiska a rezidentských spoločností k účasti na nasledujúcom terénnom experimente

Máj

Uskutočnenie laboratórneho experimentu s video materiálom na počítači a prieskum cesty o potenciálnom účinku predného brzdového svetla na bezpečnosť (Petzoldt a kol.)

Veda a výskum
predného brzdového svetla

Máte nejaké otázky týkajúce sa predného brzdového svetla? Kontaktujte nás.