Predné brzdové svetlo

O predných brzdových svetlách

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zlepšením cestnej komunikácie

Cestná doprava je každodennou súčasťou takmer každého člena spoločnosti.

Práve preto je bezpečnosť cestnej premávky všadeprítomným problémom, ktorého význam rastie ruka v ruke s rastúcou hustotou dopravy na cestách. Podľa štúdie zameranej na bezpečnosť cestnej premávky „Get off Gas“, zasiahne jedna obeť dopravnej nehody v priemere až 113 ďalších osôb. Sú to rodinní príslušníci, priatelia, známi či pracovníci záchranných služieb, polície.

Vzhľadom na to, že na cestách v Európskej únii (EU) zomrie ročne približne 25-tisíc ľudí, ďalších asi 135-tisíc osôb utrpí vážne zranenie a náklady na lekársku starostlivosť, rehabilitácie či stratu práce tvoria okolo 120 miliárd EUR ročne, EU si stanovila – zároveň s prehlásením o desiatich rokoch bezpečnosti cestnej premávky – cieľ znížiť počet úmrtí a vážnych zranení na cestách do roku 2030 na polovicu. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať využitie každej príležitosti na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Vzhľadom na trojstrannú väzbu medzi človekom, vozidlom a environmentálnymi faktormi, musí pokrok v oblasti bezpečnosti cestnej premávky vždy zahŕňať množstvo inovácií.

Jednou z nich by mohlo byť PREDNÉ BRZDOVÉ SVETLO, namontované a umiestnené svetelné zariadenie vpredu vozidla, ktoré sa rozsvieti súčasne so zadnými brzdovými svetlami a informuje protiidúcich účastníkov cestnej premávky, že vozidlo brzdí.

Vedecký prístup

Už v roku 1971 bola v USA uskutočnená na niekoľkých vozidlách prvá štúdia o užitočnosti predného brzdového svetla.

Účastníci štúdie, rovnako ako kontrolná skupina, považovali predné brzdové svetlo, po skončení testovania, za užitočné pri komunikácii s ostatnými vodičmi a chodcami – najmä v zlých svetelných podmienkach – a tiež pri uskutočňovaní svojich zámerov správania počas jazdy.

Aby sa tieto výsledky podrobnejšie preskúmali, prebehla v roku 2016 laboratórna štúdia, ktorá tiež upozornila na informačný nepomer medzi vodičmi motorových vozidiel a chodcami.

Zatiaľ čo sa vodiči môžu spoľahnúť na smer pohybu a reč tela chodcov, aby pochopili ich zámery, samotní chodci majú – najmä pri strete s protiidúcim vozidlom – len veľmi málo informácií o budúcich krokoch a správaní vodičov.

Bez špeciálneho signálu v prednej časti vozidla (napríklad predného brzdového svetla) je pre chodcov výrazne náročnejšie vnímať či vozidlo brzdí. Tento problém je obzvlášť závažný pri používaní priechodov pre chodcov alebo pri prechádzaní po vedľajšej ceste pred odbočujúcim vozidlom. To sú situácie, pri ktorých bežne dochádza ku kolíziám.

Na základe toho bol v roku 2017 na letisku Berlin-Tegel uskutočnený rozsiahlejší terénny test vyhodnotený formou dotazníkov, pri ktorom boli konfrontovaní vodiči vozidiel vybavených predným brzdovým svetlom a zároveň aj ďalší účastníci cestnej premávky, ktorí sa s týmito vozidlami stretávali v premávke. Výsledky opätovne ukázali širokú podporu a prijatie tohto konceptu.

Otvorené komentáre: príklady komentárov vyjadrujúcich podporu a uznanie tejto koncepcie (počet opýtaných je uvedený v zátvorkách)
CategoryComments (examples)
Anticipation and reaction (13)“You can see quicker that the vehicle is braking”
“You can respond more quickly to the braking of other road users.”
General positive comments (10)“That was very good.“
“Good idea.“
Visibility (10)“Good. I expect it to be even more positive in winter.”
“The version currently used on vehicles does not dazzle, but is very clearly visible.“
Feeling of safety (7)“As a road user, you feel safer.”
“Safety has increased.“
Communication (3)“Improved communication among road users.”
“The flow of traffic has improved.”
Colour (3)“Colour is noticeable.”
Parking (1)“The Front Brake Light helped with parking”
Other (7)“Vehicles of other companies should also be equipped.”
“You have to get used to it.“

Veda a výskum
predného brzdového svetla

Máte nejaké otázky týkajúce sa predného brzdového svetla? Kontaktujte nás.