Predné brzdové svetlo

Koncepcia a experimentálne dôkazy pre vyššiu bezpečnosť premávky

Významný príspevok k zvýšeniu bezpečnosti na cestách bez finančnej záťaže pre občana

Zistiť viac

Aktuálna situácia na európskych cestách:

25 000

ľudia na európskych cestách
každoročne zomierajú okolo*

135 000

vážne zranenia na cestách v Európe
sa stávajú každý rok*

120 B €

za rok sú sociálne náklady na zdravotnú starostlivosť,
rehabilitáciu a stratenú prácu vo výške približne*


*priemerné obdobie rokov 2016 až 2020 /

Je pridelené EÚ, aby sa zvýšila bezpečnosť na cestách!

EÚ si stanovila za cieľ znížiť počet úmrtí na cestách na približne 16 000. Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať využitie každej príležitosti na zlepšenie bezpečnosti premávky!

Čo môžeme urobiť

Predné brzdové svetlo je príležitosťou na zlepšenie bezpečnosti premávky!

Vzhľadom na zložitý trojuholníkový vzťah medzi ľudskými faktormi, vozidlami a environmentálnymi faktormi bude pokrok v oblasti bezpečnosti dopravy vždy musieť zahŕňať rôzne inovácie.

Jedným z nich môže byť predné brzdové svetlo, predné osvetľovacie zariadenie, ktoré sa rozsvieti súčasne so zadnými brzdovými svetlami a informuje účastníkov cestnej premávky, že vozidlo brzdí.

Podložený príspevok k zlepšeniu bezpečnosti na cestách*

*podložené tvrdenia založené na výskume z rokov 2018 až 2020

Možné aplikácie
predné brzdové svetlo v reálnej premávke*

*Komentáre sú rovnako použiteľné v krajinách s ľavostranným riadením.

Blížiace sa ku križovatke

Zmena jazdného pruhu, Približovanie sa ku križovatkám, Rozpoznanie, či vodič odbočujúci vľavo rešpektuje právo protiidúceho vozidla pokračovať v smere jazdy.

Odbočenie doľava

Zmena jazdného pruhu, Približovanie sa ku križovatkám, Rozpoznanie, či vodič odbočujúci vľavo rešpektuje právo protiidúceho vozidla pokračovať v smere jazdy.

                           

Situácia č. 3

Zmena jazdného pruhu, Približovanie sa ku križovatkám, Rozpoznanie, či vodič odbočujúci vľavo rešpektuje právo protiidúceho vozidla pokračovať v smere jazdy.

Situácia č. 4

Zmena jazdného pruhu, Približovanie sa ku križovatkám, Rozpoznanie, či vodič odbočujúci vľavo rešpektuje právo protiidúceho vozidla pokračovať v smere jazdy.

Predné brzdové svetlo

Produkt, ktorý
zachraňuje životy

Predné brzdové svetlo by sa malo považovať za dodatočné, nákladovo efektívne a ľahko realizovateľné opatrenie na zníženie dopravných kolízií, v neposlednom rade z hľadiska zníženia skutočného rizika pre chodcov.