Ľubomír Marjak: Na predné brzdové svetlo čakajú desiatky tisíc Slovákov

Novinky Veda a výskum

Vedci aj odborníci potvrdili prínos predného brzdového svetla, čakáme na politikov

Výsledky testovania predného brzdového svetla v reálnej premávke si na novembrovú konferenciu v Bratislave prídu pozrieť delegácie zo zahraničia aj Európskej Únie či komisie. Predbežné dáta vravia o úspechu a pozitívnych reakciách zo strany užívateľov, aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Čo bude nasledovať a čo všetko sa stihlo spraviť na projekte za uplynulých deväť rokov, hovorí inovátor Ľubomír Marjak, ktorý stoji za ideou predného brzdového svetla.

Rozprávame sa v Prahe na Svetovom kongrese v cestnej doprave. Prišlo sem vyše 3500 odborníkov z celého sveta, aby si vymenili nové poznatky a skúsenosti. Vy, spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline, tu prezentuje projekt predného brzdového svetla?

Projekt predného brzdového svetlu tu prezentuje Žilinská univerzita (UNIZA), ktorá je dlhoročným účastníkom týchto kongresov. Tým, že od minulého roka realizuje projekt predného brzdového svetla na Slovensku, spoločne s Bonnským inštitútom pre dopravnú psychológiu a právo, je tento projekt jej hlavnou témou. My, ako autori projektu, sme sem prišli projekt podporiť. Práve tu môže byť totiž celosvetovo.

Už je to viac ako rok, čo začalo testovanie predného brzdového svetla v reálnej premávke na Slovensku. V akom je štádiu je táto časť výskumu?

Momentálne sme v poslednej, finálnej fáze, čo sa týka vedeckého hľadiska, pretože sa započalo vyhodnocovanie dotazníkov, ktoré zhromažďuje UNIZA od viacerých skupín vodičov aj chodcov či ďalších účastníkov cestnej premávky. Práve na základe tohto vyhodnotenia budú prednesené výsledky už tento rok v novembri na konferencii Európskeho hospodárskeho senátu Mobilita budúcnosti, ktorá sa bude konať v Bratislave.

Čo konkrétne sa bude prezentovať?

V prvom rade svoju účasť potvrdili zástupcovia Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Projekt predného brzdového svetla je v rámci jej agendy evidovaný už od roku 2021. Oficiálne výsledky výskumu prednesie dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov prof. Miloš Poliak, spolu s profesormi z Nemecka. Na konferencii bude zároveň predstavená aj ekonomická štúdia, ktorú spracovávajú profesori z Bonnského inštitútu a ďalšími externými profesormi. Spomínaná štúdia bude hovoriť o ekonomickom prínose zavedenia predného brzdového svetla pre štát, ale aj pre súkromné organizácie.

Práve na tieto výsledky výskumu čaká Európska komisia?

Áno. Aj európsky parlament.

Máte informácie ako to vyzerá s predným brzdovým svetlom na európskom poli? Potvrdená účasť delegácie z Európskych inštitúcií napovedá, že o projekt je v Únii záujem.

Rokujeme s Talianskom, ktoré sa už pripravuje na projekt predného brzdového svetla. Na konferenciu prídu aj delegácie z Čiech či Švajčiarska. Účasť prisľúbila delegácia z Turecka, ktorú predné brzdové svetlo zaujalo. Čiže krajiny v EÚ sa o tento projekt zaujímajú, keďže má aj vysoký potenciál podporiť program Vízia nula, teda nulový počet zranených a obetí na vozovkách.

S predným brzdovým svetlom jazdí na pretekoch aj český rallye jazdec Jan Černý. Je aj ambasádorom tohto projektu. Napovedá to teda, že naši západní susedia prejavili záujem o tento projekt?

Áno a tým, že je to susediaca krajina, tak veľký počet vodičov migruje na Slovensko a vozidlá s namontovaným predným brzdovým svetlom stretávajú českí vodiči v premávke. Môžem povedať, že práve na tomto kongrese sa český minister dopravy Martin Kupka zastavil pri našom stánku a viedli sme debatu o prednom brzdovom svetle. Spoločnosť mu robil aj náš minister dopravy Daniel Lančarič.

Spomínali ste aj Turecko. To je trošku väčšia exotika.

Turkom sme predstavili myšlienku predného brzdového svetla a už sa uskutočnili prvé rokovania. Zatiaľ však nemôžem nič presnejšie prezradiť. Samozrejme očakávame, že počet záujemcov sa zvýši, keďže sme na bratislavskú konferenciu Európskeho hospodárskeho senátu Mobilita budúcnosti pozvali množstvo hostzo zahraničia. Na vlastné oči uvidia reálne výsledky projektu, ktorý sa uskutočnil na Slovensku, čo to znamená v reálnej doprave pri tritisíc testovaných vozidlách, a to nielen v regiónoch, ale aj v rámci celého Slovenska.

Vieme, že bratislavská konferencia bude zlomová, čo sa týka ďalšieho smerovania projektu predného brzdového svetla. Aké sú možné scenáre?

Na základe predbežných rozhovorov so Žilinskou univerzitou, to vyzerá tak, že výsledky budú vo veľkej miere pozitívne. Väčšina používateľov predného brzdového svetla si tento prvok chváli. My sa budeme snažiť po oficiálnom zverejnení výsledkov, aj ekonomickej štúdie, posunúť tieto informácie do Európskej komisie a parlamentu. Zároveň poskytneme výsledky štúdie aj krajinám, ktoré o to požiadajú.

Pozrime sa aj k nám, do našej domácej kuchyne. Ako to vyzerá so schvaľovaním používania predného brzdového svetla na Slovensku?

Keďže je po voľbách, hotové výsledky odovzdáme novej vláde, aby aj táto nová vláda mohla pokračovať v napĺňaní Národnej stratégie vízie nula, ktorá je platná do roku 2030.

Čo očakávate?

Aby bolo povolené, v prvom kroku, dobrovoľné používanie predného brzdového svetla. Zároveň ho bude možné montovať na jestvujúce vozidlá a tým pádom ešte viac rozšíriť na slovenských cestách. Ak sa schváli v takej miere, že vozidlá s namontovaným predným brzdovým svetlom budú môcť jazdiť aj mimo Slovenska, budeme sa v zahraničí prezentovať ako inovatívna krajina, ktorej sa podarilo zaviesť tento nový bezpečnostný prvok.

Neodradí ľudí cena tejto montáže a samotného svetla?

Určite nie. Náklady sú nízke. Nemôžeme však povedať presnú sumu, keďže nevieme, aká veľká bude sériová výroba.

A čo sa týka časovej náročnosti?

Ak bude predné brzdové svetlo schválené, montáž bude trvať niekoľko minút, bez akéhokoľvek poškodenia vozidla.

Ak mám správne informácie, povolenky na používanie predného brzdového svetla dostalo vyše tritisíc vozidiel. Bol o namontovanie svetla záujem? Minuli sa všetky povolenky?

Odozva od ľudí bola veľmi veľká. Do dnešného dňa (02.10.2023) prišlo do našej elektronickej pošty či formou SMS obrovské množstvo dotazov o žiadosť zapojiť sa do projektu, ale aj o možnosť kúpy predného brzdového svetla na vlastné náklady. V rámci projektu sme mohli uspokojiť iba určitú časť záujemcov, ostatní sú prednostne v evidencii do času, keď bude legislatívne povolené používať predné brzdové svetlo v Slovenskej republike.

O koľko ľudí sa jedná?

Každý, kto sa ozval, bol automaticky zaregistrovaný. Počet prihlásených ľudí sa pohybuje až v desiatkach tisícoch. Bohužiaľ, nebolo v našich silách, každému vyhovieť. No aj toto bude jedna zo štatistík, ktorá hovorí o veľkom záujme o predné brzdové svetlo zo strany ľudí.

Ozvali sa vám aj firmy, prípadne inštitúcie?

Áno. Niektorým spoločnostiam bolo predné brzdové svetlo aj fyzicky namontované. Bohužiaľ, niektoré sa prihlásili neskoro, až po naplnení povoleného počtu tritisíc vozidiel. Ak by sa však projekt schválil, máme predbežnú databázu záujemcov, ktorým by sme svetlo mohli namontovať.

Veľkou témou sú aj kamióny či mestská hromadná doprava. Viem, že v Trenčianskom samosprávnom kraji sú vozidlá, ktoré majú predné brzdové svetlo už niekoľko mesiacov namontované. Aké sú ohlasy z ich strany?

Čo sa týka autobusov prímestskej a mestskej dopravy, máme veľmi pozitívne ohlasy či už zo strany šoférov a rovnako aj cestujúcich. Práve ľudia na zastávkach môžu jednoducho rozpoznať, zasvietením predného zeleného svetla, že vodič ich registruje, že brzdí, keď prichádza na zastávku. Veľa miest má aj zastávky na znamenie, tým pádom cestujúci vidí, že vodič zastaví.

Žilinská univerzita robila nedávno výskum práve medzi chodcami. Z predbežných výsledkov vyplýva, že peší vykazujú takmer 90-percentnú spokojnosť s používaním predného brzdového svetla na vozidlách.

Je to veľmi pozitívna odozva. Myslím si, že väčšie rozšírenie vozidiel s predným brzdovým svetlom by mohlo zmeniť správanie účastníkov cestnej premávky. Znížila by sa neistota v premávke, a to z pohľadu chodcov aj vodičov. Zároveň by sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť premávky. V neposlednom prípade používanie predného brzdového svetla môže znížiť materiálne škody a najmä počet úmrtí a ťažkých zranení pri nehodách na cestách.

Na jednej tlačovej konferencii pán europoslanec Ivan Štefanec povedal, že na európskej pôde sa nerieši či predné brzdové svetlo bude schválené, ale kedy a v akej forme. Čo je nové v tomto smere?

Stále je to v tejto rovine. Treba mať na pamäti, že každý bezpečnostný prvok, ktorý sa zavádza, sa zavádza postupne. Už povolenie na dobrovoľné používanie predného brzdového svetla by bol prvým dôležitým krokom. Len budúcnosť potvrdí nevyhnutnosť nového bezpečnostného prvku a tým pádom aj od určitého roku povinné zavedenie na všetky vozidlá v Európskej únii. Je to odpoveď na základe výsledkov na víziu nula, ktorú vyhlásila Európska komisia a zároveň prebrala SR v Národnej stratégii na zvýšenie bezpečnosti v rokoch 2021-2030. Na takýto krok sa totiž musia pripraviť aj výrobcovia vozidiel, ktorý tento prvok musia zapracovať do dizajnu svojich vozidiel.

Vraveli ste, že čakáte na novú vládu, ako sa k projektu postaví. Akú ste mali skúsenosť s tou predošlou?

Reakcie politikov boli väčšinou pozitívne. Samotné ministerstvo dopravy, ministerstvo inovácií či Kancelária prezidentky Slovenskej republiky si dala toto svetlo namontovať.

A čo sa týka samospráv?

Máme oficiálnu podporu predsedu Združenia miest a obcí SR, pána Jozefa Božika, ktorého cieľom je, aby mal predné brzdové svetlo namontované na služobnom vozidle každý starosta a primátor na Slovensku. Sám jazdí na vozidle s týmto bezpečnostným prvkom.

Keď sa vrátime na úplný začiatok. Predným brzdovým svetlom sa zaoberáte už takmer desať rokov.

Nápad predného brzdového svetla vznikol už v deväťdesiatych rokoch. Tým, že už dlhé roky pracujem v Automotive, nápad sa mi zapáčil a tak som ho predniesol v roku 2014 Dr. Dieterovi L. Kochovi, ktorý bol v tom čase viceprezident Európskeho parlamentu pre dopravu a bezpečnosť. Následne nás pozval do Bruselu, predstavil nám svoju víziu, ako by sa myšlienka predného brzdového svetla mohla ďalej rozvíjať. Potom sme zostavili vedecký tím pracovníkov a začalo sa pracovať. Prvá vec bola výber správnej farby, umiestnenie, nasledovali laboratórne štúdie, štúdie v rámci Univerzity v Bonne a testovanie v jej areály. Neskôr, v roku 2017, bola realizovaná štúdia na 120 vozidlách na ohraničenom území letiska Berlin Tegel v Nemecku.

Robili sme ďalšie štúdie, ktoré sú už aj k dispozícii v Európskej komisii. Následne bola Dr. Weydem, ktorý je európsky súdny znalec v oblasti nehodovosti, vypracovaná štúdia Inteligentné predné brzdové svetlo. Jeho štúdia potvrdila, že je to veľmi dobrý nový bezpečnostný prvok a je za jeho schválenie. Ak to počítam, pracujeme na tom viac ako deväť rokov. No vývoj každého globálneho projektu trvá osem až desať rokov, takže my sa už blížime do finále. Teraz už len čakáme na rozhodnutie politikov, keďže dopravní experti a vedci potvrdili, že predné brzdové svetlo dokáže znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Dôležitým faktorom, ktorý je v dnešnej dobe veľmi dôležitý, je, že zvýšením plynulosti premávky spojeným so zavedením predného brzdového svetla, sa zníži aj množstvo škodlivých emisií v ovzduší.