Slovenský projekt zaujal aj Talianov: Chcú ho rozbehnúť ešte vo väčšom rozsahu

Novinky

Bernhard Kirschbaum, riaditeľ Bonnského inštitútu pre právo a dopravnú psychológiu v Nemecku

V rozhovore sa okrem iného dočítate:

  • Prečo je testovanie predného brzdového svetla na Slovensku tak dôležité a môže mať vplyv na celú Európu
  • Ako projekt slovenského inovátora oslovil aj odborníkov v zahraničí
  • Aké sú vízie a pravdepodobné scenáre zavedenia predného brzdového svetla
  • O výpočtoch, koľko môže zavedenie nového bezpečnostného prvku ušetriť nielen na životoch, ale aj financiách

 

Vy sa momentálne v spolupráci so slovenských inovátorom Ľubomírom Marjakom zaoberáte testovaním predného brzdového svetla. Na projekte pracujete už dlho, no teraz sa už testuje v reálnej premávke. Je ale dostatočná aj vedomosť ľudí o tomto novom bezpečnostnom prvku?

Z môjho pohľadu je rozšírenie osvety okolo zeleného predného brzdového svetla taký mix viacerých nástrojov. No zásadná bola mediálna propagácia v septembri, kedy sa projekt na Slovensku začal. Bolo to u vás veľmi dobre spropagované. Teraz to už len treba šíriť ďalej, teda z národnej úrovne na tú európsku a postupovať krok za krokom v rozširovaní informácií o prednom brzdovom svetle.

Ako vzdelávanie o nových bezpečnostných prvkoch podporuje konkrétne Európska Únia?

Podporila to už v tom, že projektu predného brzdové svetla pridelila číslo a je už registrovaný. Zároveň projekt podporila aj oficiálnymi listami. Čo sa týka kampane, tak tá sa spustí až keď bude používanie predného brzdového svetla povolené. Teraz sa odohráva testovanie, teda vedecká fáza, kedy sa s predným brzdovým svetlom oboznamuje verejnosť prostredníctvom médií.

Čo mal na starosti Bonnský inštitút, čo sa týka predného brzdového svetla?

Technickú stránku mala na starosti spoločnosť inovátora a autora celého projektu pána Ľubomíra Marjaka. Firma Lumaco dodala pre letisko Tegel v nemeckom Berlíne, kde sa prvý krát predné brzdové svetlo testovala v uzavretej premávke, prvý prototyp. Pre projekt na Slovensku už bol dodaný homologizovaný výrobok. Bonnský inštitút riešil nastavenie komplexného projektu, teda metodiky, nastavenie kritérií a spracovanie dát.

Chystá sa ešte nejaká ďalšia štúdia? Alebo je ešte nejaká potrebná?

Projekt na Slovensku už prebieha. Spolupráca so Žilinskou univerzitou už beží a teraz čakáme na polovicu roka 2023, kedy budeme mať výsledky celej štúdie na Slovensku. Zároveň sa pripravuje, na základe projektu na Slovensku, projekt v talianskom meste Ancona. Ten by mal prebiehať tou istou metodikou aj s rovnakými kritériami. Samozrejme, môžu sa tam vyskytnúť drobné odlišnosti, ktoré súvisia s daným regiónom.

Aké napríklad?

Bude to podobné ako na Slovensku, no v Ancone sa plánuje zapojiť do projektu omnoho väčší počet vozidiel. Až okolo päťtisíc. Zároveň Taliani chcú podrobnejšie porovnávať aj jednotlivé skupiny vozidiel, ktoré budú zapojené do projektu zeleného predného brzdového svetla. Napríklad nákladné, špeciálne aj osobné vozidlá a hlavne aj motorky, keďže ako je známe, v Taliansku ich je mnoho. Na základe toho budú mať ešte presnejšie dáta, ktoré sa následne spoja s dátami zo Slovenska.

To značí obrovské množstvo dát.

V Ancone sa plánuje aj väčšie množstvo dotazníkov, čiže áno. Tým sa dosiahne aj lepší výsledok, keďže oslovovanie bude detailnejšie. Ukáže sa, ako to ľudia príjmu. Práve preto je veľmi dôležité spraviť takzvaný boom efekt a informovať ľudí, aby vedeli o čo ide a vedeli sa k prednému brzdovému svetlu aj vyjadriť, najmä či sú za alebo proti.

Čo je cieľom prebiehajúcich štúdií?

Cieľom je, aby na jestvujúcich autách, ktoré už majú namontované predné brzdové svetlo, toto im zostalo a nemuseli ich majitelia vozidiel odmontovať. Preto tieto štúdie aj trvajú tak dlho. Verejnosť musí byť dostatočne informovaná a musí sa dozvedieť všetky pozitíva súvisiace s týmto projektom. Práve vtedy sa pridajú ďalšie vozidlá a to urýchli aj legislatívny proces.

Na Slovensku je to približne tritisíc vozidiel, ktoré majú alebo budú mať predné brzdové svetlo namontované a môžu s ním jazdiť v premávke do určitého dátumu. Ako to bude s nimi, keď im povolenie na používanie tohto bezpečnostného prvku skončí?

Môžu jazdiť, ak sa povolenie predĺži a môžu sa potom pridať aj ďalšie vozidlá. Tým pádom bude vplyv na verejnosť väčší a ľudia si na predné brzdové svetlo zvyknú.

To je asi aj cieľom, aby sa celý ten proces nezastavil.

Áno, lebo inak by to muselo ísť opäť od začiatku. No ak štát na základe týchto skúseností a výsledkov zo štúdií predného brzdového svetla na Slovensku a v Taliansku povolí tento bezpečnostný prvok používať, tak proces bude bežať kontinuálne. Ako príklad môžem spomenúť zavedenie nových evidenčných čísiel vozidiel. Najprv sa nové značky povolia zákonom a ich výmena následne prebieha kontinuálne.

Aká je vaša vízia?

Že raz budú predné brzdové svetlá na všetkých vozidlách. Zavedenie môže prebehnúť dvoma cestami.

A to?

Prvým spôsobom je zákonná dohoda s výrobcami vozidiel. Tí zakomponujú predné brzdové svetlo do nového vozidla. Druhá cesta, ktorá aj teraz funguje je, že predné brzdové svetlo dostane od štátu povolenie a pre jestvujúce vozidlá bude ako doplnková bezpečnostná výbava. Práve pri tom druhom spôsobe je veľmi dôležitý marketing, aby ľudia predné brzdové svetlo na svojich vozidlách chceli, mali záujem si ho namontovať a tak sa následne dostane tento bezpečnostný prvok do používania.

K zavedeniu môže pomôcť aj štúdia zo Žilinskej Univerzity v Žiline?

Prvé výsledky, ktoré prídu zo Slovenska o tom, o koľko menej zranení a smrteľných nehôd na cestách má na svedomí používanie predného brzdového svetla, čo bude mať za následok aj zníženie nákladov štátu, sa budú spájať so štúdiou významného nemeckého profesora Wolfanga Schuberta, ktorá hovorí o zdravotnom a ekonomickom faktore. Čiže tieto dve štúdie budú prepojené a postavené na projekte, ktorý sa realizuje momentálne na Slovensku.

Čo to znamená?

Keď dostane tím okolo profesora Schuberta prvé výsledky, budú vedieť vypočítať, koľko používanie predného brzdového svetla ušetrí štátu finančných prostriedkov.

Takže najsilnejším argumentom môžu byť práve ušetrené peniaze?

Áno aj. Veľmi silným argumentom je to, že ľudia chcú jazdiť s namontovaným predným brzdovým svetlom, že sami o montáž prejavujú obrovský záujem a že budú oni sami vyvíjať tlak zdola. No a keď bude projekt podložený aj ekonomickou štúdiou, bude mať ešte väčšiu váhu na presadenie a zavedenie predného brzdového svetla. Jednoducho musí byť záujem zdola, aby sa vytvoril tlak na vyššie miesta.

Hlas ľudu je teda výrazným faktorom.

Nie vždy je to tak, že všetko musí prísť zhora. Dôležitá je aj tá druhá cesta, keď to príde zdola, priamo do ľudí.