Testovanie slovenskej inovácie sa skončilo: Výsledky prieskumu ukázali jasný názor našich vodičov

Andere News

Testovanie slovenskej inovácie sa skončilo: Výsledky prieskumu ukázali jasný názor našich vodičov

Medzinárodná konferencia o mobilite „Rozhovory o ekonomike Bratislava“, ktorá sa uskutočnila 6. – 8. novembra 2023 v Bratislave sa niesla v téme „Mobilná bezpečnosť budúcnosti“. Medzi pozvanými odborníkmi sa predstavili európske kapacity v oblasti dopravy, známe osobnosti zo sveta športu aj politiky.  Najväčší záujem zaznamenala prezentácia výsledkov ročného testovania predného brzdového svetla, ktoré prebiehalo od vlaňajšieho septembra na území Slovenska, hlavne v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Ukončenie ročného testovania predného brzdového svetla v septembri tohto roka prinieslo výsledky. Prieskum medzi vodičmi ale aj chodcami prezentoval na konferencii prof. Ing. Miloš Poliak, Phd, dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline. „Výskum vplyvu predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky prebiehal od 22. septembra 2022 do 31. 10. 2023. Predné brzdové svetlo bolo inštalované na 3 072 vozidiel, ktoré jazdili v reálnej premávke najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Identifikovania vplyvu predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky sa zúčastnili vodiči, ktorí celkovo najazdili s predným brzdovým svetlom 38,24 mil. km. V priemere každý vodič najazdil s predným brzdovým svetlom približne 14 000 km. Každý vodič odpovedal na takmer 60 otázok pripravených odborníkmi zo Žilinskej univerzity a Bonnského inštitútu pre dopravnú psychológiu, ktorými sa zisťovali skúsenosti vodičov so zmenou bezpečnosti cestnej premávky v prípade, že jazdili s predným brzdovým svetlom,“ uviedol profesor Miloš Poliak.

Prieskum ukázal veľmi pozitívne výsledky a odrazil aj náladu v spoločnosti, čo sa týka možného zavedenia, dobrovoľného či povinného, predného brzdové svetla ako výbavy do motorových vozidiel. Až 78 % vodičov, ktorí mali skúsenosť s vedením vozidla s namontovaným predným brzdovým svetlom sa vyslovilo za všeobecné zavedenie tohto bezpečnostného prvku do bežnej premávky. Samozrejme, s predným brzdovým svetlom sa v premávke stretávali aj ostatní účastníci cestnej premávky, ako napríklad chodci, iní vodiči či cyklisti. „V rámci výskumu predného brzdového svetla sme tiež identifikovali názor 621 osôb, ktoré sa stretávali s predným brzdovým svetlom v reálnej premávke. Až 86 % chodcov súhlasí so všeobecným zavedenie predného brzdového svetla do bežnej premávky,“ prezradil údaje z prieskumu dekan Miloš Poliak.

Počas celého výskumu participovala so Žilinskou univerzitou aj slovenská polícia. Na konferencii sa preto účastníkom prihovoril aj plukovník Tomáš Vrábel, zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia PZ. „Chcem sa poďakovať za to, že sme mohli aj my ako služba dopravnej polície Policajného zboru participovať na tomto projekte. Vidíme v ňom veľký potenciál. Z hľadiska čísel a dopravnej nehodovosti, za minulý rok sme evidovali 12 062 dopravných nehôd, v tomto roku, do dnešného dňa je to 9 802 dopravných nehôd a s hrdosťou môžem povedať, že ani jedna dopravná nehoda nebola zavinená vozidlom, ktoré malo predné brzdové svetlo,“  povedal plk. Tomáš Vrábel.

Zároveň spomenul aj najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov a cyklistov. Podľa neho je nad všetky pochybnosti zrejmé, že cyklista, chodec či iný účastník cestnej premávky ťahá za kratší koniec. „Nie každý, najmä pri starších ročníkoch, má také rozpoznávacie  a vyhodnocovacie schopnosti, aby vedel posúdiť rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúceho vozidla. A v tomto vidíme veľký potenciál, že vzhľadom na zapnutie zeleného predného brzdového svetla má možnosť chodec reagovať,“ ozrejmil prínos predného brzdového svetla plukovník Tomáš Vrábel.

S názorom polície súhlasil aj ďalší z rečníkov zo Slovenska, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Jozef Božik. „Predné brzdové svetlo má aj multiplikačný efekt v tom, že ak sa tento bezpečnostný prvok povolí  minimálne v jednej krajine v Európskej únie, som presvedčený, že pozitívne hodnotenia budú narastať. A to preto, že ak takto bude vybavených 50 či 60 % vozidiel, som presvedčený o tom, že sa zníži počet nehôd na priechodoch pre chodcov, zvýši sa bezpečnosť a tým pádom sa zvýši aj kvalita života občanov žijúcich v mestách a obciach,“ predniesol Jozef Božik.

Testovanie predného brzdového svetla sa uskutočňovalo primárne v Trenčianskom samosprávnom kraji a v meste Žilina. Vozidlá s týmto bezpečnostným prvkom však brázdili mestá po celom Slovensku. „Poďakovanie patrí aj Trenčianskej župe, ktorá otvorila dvere testovaniu predného brzdového svetla v reálnej premávke. Ide o slovenský vynález a naša krajina je vôbec prvou na svete, kde sa predné brzdové svetlo testovalo v ostrej prevádzke. Som nesmierne rád, že tento vynález môžem na európskej pôde propagovať práve ja,“ uviedol europoslanec Ivan Štefanec, ktorý prebral nad projektom záštitu.

Keďže podmienka testovania predného brzdového svetla, ktorá bola daná zo strany Európskej komisie, bola splnená, čaká sa na ďalší krok práve z jej strany. „Teraz už len čakáme na rozhodnutie politikov, keďže dopravní experti a vedci potvrdili, že predné brzdové svetlo dokáže znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť na cestách.Dôležitým faktorom, ktorý je v dnešnej dobe veľmi dôležitý je, že zvýšením plynulosti premávky spojeným so zavedením predného brzdového svetla, sa zníži aj množstvo škodlivých emisií v ovzduší,“ ozrejmil slovenský inovátor Ľubomír Marjak.

Na Slovensku sa pritom predné brzdové svetlo teší podpore politikov, keďže ho na svoje služobné autá dalo namontovať ministerstvo inovácií, ministerstvo dopravy či Kancelária prezidentky Slovenskej republiky.

„Projekt síce tento rok v septembri skončil, ale my po dohode s ministerstvom dopravy, ktoré vydávalo povolenia na používanie predného brzdového svetla, tak zostáva najďalej v prevádzke, nakoľko toto povolenie platí rok. Niektoré povolenia boli vydané ešte v auguste či aj septembri toho roka. Chceme, aby sa využil potenciál a využila sa plná platnosť povolenia, ktoré je vydané na obdobie jedného roka,“ vysvetlil časté otázky zo strany bežných ľudí Tomáš Vrábel.

„Práve v samospráve sa rodia kľúčové rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre kvalitu života

Mal som aj ja možnosť ako účastník cestnej premávky, byť prítomný pri tom, ako sa predné brzdové svetlo zavádzalo.

Predné brzdové svetlo bolo v prevádzke niekoľko mesiacov

Hostí prostredníctvom video príhovoru pozdravil aj podpredseda Európskeho parlamentu Manfred Weber.