Hodnota života sa nedá vyčísliť. Predné brzdové svetlo dokáže znížiť počet smrteľných dopravných nehôd

Andere News Ziele

Od septembra 2022 sa účastníci cestnej premávky mohli najprv v médiách a následne aj priamo v cestnej premávke stretnúť s testovaním predného brzdového svetla.

Ide o ďalší bezpečnostný prvok inštalovaný do vozidiel, ktorý má prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd alebo škodových udalostí v cestnej doprave. Výskum je realizovaný na Žilinskej univerzite, ktorá v spolupráci s Bonnským inštitútom a pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR realizuje výskum v reálnej premávke, v ktorej v súčasnosti jazdí viac ako tritisíc vozidiel vybavených predným brzdovým svetlom.

Predným brzdovým svetlom sú vybavené nielen osobné vozidlá a taxíky, ale taktiež vozidla nákladnej dopravy a autobusy, aby sa zabezpečilo čo najviac najazdených kilometrov s predným brzdovým svetlom.

Finálne výsledky výskumu budú k dispozícii až po ukončení výskum na jeseň 2023, avšak už v tomto období sú známe čiastkové výsledky predvýskumu, ktorý sa realizoval s vybranými profesionálnymi vodičmi pred inštalovaním predného brzdového svetla. Ako jeden z mála výskumov s celoeurópskym dosahom sa realizuje výskum predného brzdového svetla na Slovensku. A ako jeden z mála výskumov realizovaných na Slovensku, má výskum predného brzdového svetla rozsiahle diskusie nielen na sociálnych sieťach ale aj medzi bežnými ľuďmi. Samozrejme, výsledkom takýchto diskusií vznikajú aj rôzne mýty. Z uvedeného dôvodu sa nasledujúci príspevok bude zaoberať faktami a mýtmi o prednom brzdovom svetle.

MÝTUS číslo 1: Predné brzdové svetlo je zbytočné, vodič predsa môže bliknúť svetlami.
FAKT

Bliknutie svetlami zamestnáva vodiča o ďalší úkon a práve preto väčšina vodičov nebliká svetlami na znak prednosti. Naproti blikaniu svetlami predné brzdové svetlo sa rozsvieti automaticky spolu so zadným brzdovým svetlom. Zároveň pre ostatného účastníka cestnej premávky, napr. chodca, nemusí byť zrejmé, prečo niekto bliká svetlami. Blikanie svetlami sa používa aj na výstrahu, napr. uvoľnite cestu. Blikanie svetlami z uvedeného dôvodu vytvára skôr neistotu v cestnej premávke a nepredstavuje alternatívu k prednému brzdovému svetlu.

MÝTUS číslo 2: Zelená farba predného brzdového svetla je pre účastníkov cestnej premávky neprijateľná, zadné brzdové svetlo má predsa červenú farbu, takže aj predné by malo byť červené.
FAKT

V prvom rade treba povedať rozdiel medzi zadným a predným brzdovým svetlom. Zadné červené brzdové svetlo dáva ostatným účastníkom premávky na známosť, že má stáť, nemá sa hýbať. Napríklad v zápche je to jasný signál pre cyklistu, motorkára či autobus, že treba zastaviť. V prípade zeleného predného brzdové svetla je to úplne naopak. Ostatným účastníkom premávky dáva jasné znamenie, že majú voľno, teda môžu sa pohybovať pred jasne na zeleno svietiacim brzdiacim vozidlom. Platí teda tzv. semaforové pravidlo. Zelená znamená CHOĎ, červená STOJ.

Čo sa týka výberu farby svetla, ten na začiatku projektu nebol vôbec jednoduchý. Avšak pri analýze možností vyšla zelená farba ako najlepšia. Na predné brzdové svetlo nie je možné použiť farbu, ktorá dnes už má využitie v cestnej premávke. Takže oranžová farba sa nemôže použiť, pretože ide o farbu smerových svetiel. Červená farba sa používa na zadné brzdové svetlo. Vyhradená farba svetla, ktorú tiež nie je možné použiť, je aj modrá, ktorú používajú vozidlá s prednosťou jazdy. Z toho dôvodu sa dnes realizuje výskum predného brzdového svetla so zelenou farbou.

MÝTUS číslo 3: Predné brzdové svetlo spôsobí na prechodoch pre chodcov viac nehôd ako je v súčasnosti, lebo chodci budú vchádzať bezhlavo na prechod hneď ako zasvieti zelené svetlo.
FAKT

Pri výskume v rámci záverečných prác sa zistilo, že až 96 % chodcov sa stretlo so situáciou, že si neboli istí, či ich vodič vidí a či vozidlo brzdí. Chodci obyčajne vyhľadávajú očný kontakt s vodičom a na základe toho sa rozhodnú aj pri malých rýchlostiach vozidla, či vstúpiť na prechod pre chodcov. V prípade zníženej viditeľnosti alebo počas noci chodci nie sú schopní nadviazať očný kontakt a ostávajú v neistote, či vozidlo brzdí alebo nie. Práve predné brzdové svetlo znižuje neistotu chodcov a poskytuje im informáciu o tom, či vozidlo brzdí alebo nie. Pri predvýskume u vodičov profesionálov sa zistilo, že až 73 % vodičov si myslí, že pri prechode pre chodcov predné brzdové svetlo výrazne zvýši alebo zvýši bezpečnosť na cestách.

MÝTUS číslo 4: Predné brzdové svetlo veľmi predraží vozidlo a nakoniec tieto náklady bude musieť zaplatiť zákazník.
FAKT

Náklady na tento bezpečnostný prvok nie sú vôbec vysoké, práve naopak. Pri výskume predného brzdového svetla bolo potrebné vyrobiť a dodať osobitne predné brzdové svetlá, ktoré sa použili na výskum. Výrobné náklady boli na úrovni približne 16 eur. No v prípade, ak sa bude predné brzdové svetlo vyrábať hromadne a bude sa montovať pri výrobe vozidla, pôjde o výrazne nižšie náklady, ktoré vo vzťahu k cene vozidla budú zanedbateľné vzhľadom na to, že ide o bezpečnostný prvok, ktorý znižuje riziko vzniku dopravnej nehody.

MÝTUS číslo 5: Vodiči nepotrebujú predné brzdové svetlo a sú proti jeho namontovaniu na vozidlá.
FAKT

Pri pred výskume sa až 77 % profesionálnych vodičov, ktorí v priemere majú ročne najazdených 52-tisíc kilometrov, vyjadrili, že ak by mohli rozhodnúť, hlasovali by za zavedenie predného brzdového svetla. Ďalej 67 % vodičov profesionálov si myslí, že predné brzdové svetlo zvyšuje plynulosť cestnej premávky. Na základe doterajšieho výskumu predného brzdového svetla sme identifikovali aj ďalšie výhody, ktoré predné brzdové svetlo prináša. Výrazne zvyšuje bezpečnosť a znižuje neistotu vodičov sanitiek v prípade, ak prepravujú pacienta so zapnutými majákmi. Vodičom sanitiek veľmi pomáha predné zelené svetlo v získaní informácie, či vozidlá v križovatke brzdia a sanitka môže križovatkou prejsť. Cestujúci so zastávkami na znamenie musia zamávať na vodiča autobusu, aby im zastavil. Často dlho mávajú a nevedia, či ich vodič autobusu vidí. Práve predné brzdové svetlo dáva cestujúcim informáciu, že autobus začal brzdiť a zastaví na zastávke na znamenie.

MÝTUS číslo 6: Predné brzdové svetlo zošpatí autá a poškodí ich dizajn prednej masky.
FAKT

Predné svetlomety, zadné brzdové svetlá a taktiež smerové svetlá výrobcovia implementujú do dizajnu vozidlá a tvoria často jeho charakteristické znaky. V súčasnom období výskumu vplyvu predného brzdového svetla na bezpečnosť cestnej premávky sú použité univerzálne predné brzdové svetlá, ktoré sú inštalované takým spôsobom, aby ich prípadne bolo možné odinštalovať bez poškodenia vozidla. V prípade implementácie predného brzdového svetla do celkového dizajnu vozidla bude aj predné brzdové svetlo rovnako ako ostatné svetlá dotvárať dizajn konkrétneho vozidla.

MÝTUS číslo 7: Predné brzdové svetlo je užitočné len pre chodcov.
FAKT

Až 75 % profesionálnych vodičov si myslí, že predné brzdové svetlo zvýši bezpečnosť cestnej premávky pri odbočovaní vľavo. Pre vodiča, ktorí pokračuje priamo po hlavnej ceste je totiž dôležitá informácia, či ho oproti idúce vozidlo odbočujúce vľavo registruje. Ak vodič nemá informáciu, či ho vodič oproti idúceho vozidla vidí, často znižuje rýchlosť, čo najmä v ranných špičkách narušuje plynulosť cestnej premávky. V prípade, ak má vodič pokračujúci po hlavnej ceste informáciu, že vozidlo odbočujúce vľavo brzdí, znižuje sa neistota u tohto vodiča a zvýši sa plynulosť jazdy ako aj plynulosť cestnej premávky. Predné brzdové svetlo má svoje veľké opodstatnenie aj počas kolón a zápch. Pri radení v jazdných pruhoch ale taktiež pri dobrzďovaní v kolónach vzniká na strane vodiča neistota. V prípade zmeny jazdného pruhu musí vodič odhadnúť rýchlosť prichádzajúceho vozidla a rozhodnúť sa, či sa stihne zaradiť alebo nie. V prípade ak má informáciu, že prichádzajúce vozidlo znížilo rýchlosť rozsvietením predného brzdového svetla, zníži sa neistota vodiča, ktorý mení jazdný pruh. Vie, že ho prichádzajúce vozidlo púšťa a môže sa zaradiť. Výrazná neistota vodiča vzniká aj pri kolónach. V súčasnom období vodič na konci kolóny sleduje prichádzajúce ďalšie vozidlo s nádejou, že brzdí. Rozsvietením predného brzdového svetla je poskytnutá vodičovi v kolóne informácia, že vozidlo začalo brzdiť. Až 75 % vodičov, ktorí sa zúčastnili predvýskumu si myslia, že predné brzdové svetlo má význam pri dobrzďovaní v kolónach.

MÝTUS číslo 8: Predné brzdové svetlo nemá na nehodovosť žiadny vplyv a jeho používanie nebude mať za následok zníženie počtu dopravných nehôd.
FAKT

Vznik dopravnej nehody má tri možné príčiny. Technický problém vozidla, problémy infraštruktúry a okolitého prostredia a pochybenie vodiča, resp. ľudský faktor. V súčasnosti najčastejšími dôvodmi dopravných nehôd je ľudský faktor. Na základe výskumu u profesionálnych vodičov sme zistili, že vznikajú situácie, pri ktorých vodič pociťuje neistotu, či môže pokračovať v jazde napriek tomu, že má prednosť v jazde. Či pokračovaním v jazde nedôjde k dopravnej nehode. Cieľom inštalácie predného brzdového svetla je práve znížiť neistotu účastníkov cestnej premávky a tým zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Prvé pozitívne výsledky sa ukázali už počas testovania predného brzdového svetla v reálnej premávky. Ako povedal nedávno na tlačovej konferencii Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ SR, k 21. aprílu 2023 eviduje polícia takmer o päťsto dopravných nehôd menej, ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku.

Autor: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. dekan Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity