Ďalší výskum – štúdie a skúšky

Potreba empirického testovania týchto predpokladov a pokračovanie vo vedeckom prístupe pri prednom brzdovom svetle vyústila k uskutočneniu ďalšej štúdie a testu v reálnej premávke, ktoré dosiahli veľmi pozitívne výsledky, s ohľadom na prevenciu a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Čitaj viac

Prevencia nehôd pri odbočovaní vľavo s protiidúcim motocyklom (štúdia analýzy nehôd)

V roku 2021 bola zadaná požiadavka na vypracovanie znaleckého posudku z oblasti analýzy nehôd , týkajúci sa predného brzdového svetla, aby sa prešetrila prevencia nehôd, pri ktorých vozidlo odbočujúce vľavo zrazí (a vo väčšine aj usmrtí) protiidúceho motocyklistu.

Štúdia ukázala, že trom zo štyroch takýchto nehôd by sa dalo zabrániť, ak by protiidúci motocyklista rozpoznal správanie vozidla odbočujúceho vľavo o niečo skôr. Možnosť rozpoznať úmysel a pohyb vozidla odbočujúceho vľavo hneď v okamžiku, keď začne motocyklistovi blokovať smer jazdy, môže pomôcť získať drahocenný čas pre realizáciu brzdného manévru pre záchranu vlastného života.

Vedľajšia štúdia – špeciálny vplyv na správanie detí

Vo vedľajšej štúdii bol skúmaný vplyv predného brzdového svetla na mieru dôvery detí prechádzať cez vozovku za pomoci video simulácie. Výsledky naznačujú, že predné brzdové svetlo by deti nepochopili ako okamžitú výzvu k akcii na prechod cez cestu, ale skôr ako doplnkovú informáciu, ak by bol priechod bezpečný. Rovnako to platí aj u dospelých osôb.

Test v reálne premávke v trenčianskom kraji na Slovensku

Nasledoval veľký test v Trenčianskom kraji na Slovensku. Prvýkrát bolo predné brzdové svetlo použité vo verejnej premávke!

  • Vyše 3000 vozidiel vybavených PBS v Trenčíne, Partizánskom a Žiline
  • Spustenie testovania v novembri 2022
  • V kombinácii s malým prieskumom očakávaní vodičov PBS vopred (239 dotazníkov v „T1“).
  • Ku koncu testovacieho obdobia uskutočnený rozsiahly prieskum (september/október 2023) („T2“):

1/ Viac ako 2 000 vodičov s vozidlom vybaveným PBS bolo dotazovaných na ich skúsenosti a postoj k PBS
2/ Viac ako 600 ďalších účastníkov cestnej premávky sa zúčastnilo prieskumu formou dotazníka, v ktorom rovnako vyjadrili svoje postoje a skúsenosti s PBS
3/ Nasledovať bude analýza údajov o skutočných nehodách od polície a poisťovní

V týchto číslach a výsledkoch je prezentovaných oveľa viac vedeckých analýz, ako sa zvykne prezentovať v projektoch v oblasti dopravnej bezpečnosti a dopravnej psychológie.


Ďalší výzkum

Právny rámec/ďalšie kroky pre zavedenie