Rozsah použitia a potencionálne prínosy

Zoznam možných prínosov predného brzdového svetla

Zoznam možných prínosov predného brzdového svetla zahŕňa niekoľko prípadov pre zlepšenie komunikácie medzi účastníkmi cestnej premávky a tým zabezpečuje zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.

Tieto prípady sa v žiadnom prípade neobmedzujú na asymetrické vzťahy (napríklad vodič/chodec). Rovnako, v prípade vzťahu vozidlo/vozidlo, má predné brzdové svetlo potenciál docieliť komfortnejšiu a bezpečnejšiu cestnú premávku.

Čítaj viac

Očakávané hlavné prínosy pre všetkých účastníkov cestnej premávky:

  • prevencia kolízií v špecifických situáciách (viď príloha A)
  • zníženie závažnosti nehôd za pomoci výstražnej funkcie (viď príloha B)
  • zníženie stresu pri vedení vozidla a tým aj zníženie chýb spôsobených vodičom (viď príloha C)
  • kompenzácia problémov s komunikáciou medzi účastníkmi cestnej premávky (najmä pri vysoko automatizovaných vozidlách)

Ďalší výskum

Ďalší výskum – štúdie a skúšky