Záver

Otázka neznie „či, ale kedy!“

Predné brzdové svetlo by malo byť uznané ako doplnkové, nákladovo efektívne a jednoducho uskutočniteľné opatrenie na zníženie počtu úmrtí a vážnych zranení v cestnej premávke znížením počtu kolízií, následkov nehôd a stresu – v neposlednom rade, skutočného zníženia rizika pre chodcov.

Vzhľadom na to, že predné brzdové svetlo by spĺňalo dokonca aj prísne požiadavky stanovené Európskym parlamentom na to, aby sa asistenčné systémy vodiča stali povinné, musí byť práve preto možné zaviesť takýto systém ako „miernejší prostriedok“ na dobrovoľnom základe.

Čítaj viac


Ďalší výskum

Rozsah použitia a potenciálne výhody